सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : अमर बहादुर राना

मोबाइल : ९८५८७५०२८९/९८०९४०२७१२

इमेल : belaurimunicipality@gmail.com

facebook :https://www.facebook.com/belaurimun